Verum
Verum
Verum
Verum
Verum

Förpackningar jag modellerat och UV-redigerat för Krux. Flera av dessa modeller börjar med att jag får dekoren, dvs. själva trycket, som Adobe Illustrator-fil med skär- och viklinjer markerade. Dessa linjer exporterar jag som en tvådimensionell bild som jag använder som mall i CINEMA 4D för att bygga förpackningen. Eftersom mallen har alla linjer markerade kan jag genom att lägga mallen på en plan yta utan problem skära upp ytan där den behöver vikas, jag använder alltså samma metod som om jag skulle skrivit ut mallen på papper och vikt en pappersmodell av förpackningen. På detta sätt kan jag också behålla UV-koordinaterna ganska intakta så när jag exporterar dekoren från Illustrator behövs en ganska liten insats i BodyPaint för att få den att stämma. Ett krav från Krux var också att de när modellen väl var levererad enkelt själva skulle kunna byta dekor och med väl fungerande UV-koordinater behöver de nu bara exportera en bitmap från Illustrator och lägga på modellen så är den färdig för rendering.

Verum

  • Kategori →
  • Visualisering
 

Clients

client logos
 
Back to top