iPhone 5
iPhone 5
iPhone 5
iPhone 5
iPhone 5
iPhone 5
iPhone 5

En 3D-modell av iPhone 5 för nerladdning. Den är modellerad i CINEMA 4D R14 men borde funka även i tidigare versioner. För den som hellre vill finns även en obj-version att dra hem. Modellen är fri att användas användas kommersiellt. Den är också gratis men om du använder den för kommersiella behov (eller bara är på gott humör) får du gärna donera något via PayPal.

Den här modellen har dykt upp på en del sajter där den antingen säljs eller ges bort av andra personer. För att klargöra: modellen får användas i kommersiella sammanhag men du får inte utge den för att vara resultatet av dina ansträngningar och du får inte sälja den. Det du skapar med modellen (bilder, animationer, osv.) får du sälja men inte själva modellen.

English: A model of an iPhone 5 for download. It’s modeled using CINEMA 4D R14 but it should open just fine in earlier versions as well. There’s also an obj-version for those prefer a more neutral format. The model is free for both personal and commercial use. It is is totally free to download but if you use it for commercial purposes (or you’re just in a good mood), please consider a donation via PayPal.

This model has appeared on other sites where it is given away or even sold by other people. To clarify: the model can be used commercially but you are not allowed to claim it as your creation or to sell it. Whatever you create using the model (images, animation, etc) is open for business but not the actual model.

iPhone_5.zip

iPhone_5_obj.zip

Donate with PayPal

iPhone 5

  • Kategori →
  • Resurser
  • Visualisering
 

Clients

client logos
 
Back to top