Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World
Guider och tutorials: 3D World

Under 2010 och ett par månader in på 2011 bidrog jag med ett dussintal tips, recensioner och tutorials relaterade till CINEMA 4D till den brittiska tidningen 3D World Magazine, en av världens största tidningar för 3D-grafik. Som tidningens “CINEMA 4D-expert” var min uppgift att presentera korta svar på frågor som ställdes antingen direkt till mig eller i diverse online forum. Svaren publicerades sedan i tidningen i form av korta steg-för-steg-anvisningar med tillhörande bilder (i tidningen kallades avsnitten för “Q&A”). På den DVD som medföljer varje nummer återfanns också relevanta scenfiler samt en video som visar hur jag löste problemet.

Om ni behöver scenfiler och resurser så kan ni hämta det från 3D Worlds hemsida.

Guider och tutorials: 3D World

  • Kategori →
  • Utbildning
 

Clients

client logos
 
Back to top