AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil
AGA syrgasventil

På uppdrag av FWD Reklambyrå modellerade jag denna syrgasventil. Som underlag fanns ritningar i PDF-format och en del foton. Det visade sig vara en ganska spännande och utmanande form att modellera men resultatet blev väldigt lyckat.

AGA syrgasventil

  • Kategori →
  • Visualisering
 

Clients

client logos
 
Back to top