It Can’t be True!
It Can’t be True!
It Can’t be True!
It Can’t be True!

Några illustrationer jag gjorde för It Can’t be True! utgiven av Dorlig Kindersley, England. Boken är ett visuellt uppslagsverk som använder illustrationer för att understryka precis hur stort världens största hagel är eller skillnaden i storlek mellan till exempel ett människoöga och ett öga från jättebläckfisken (40 cm i diameter).

It Can’t be True!

  • Kategori →
  • Illustration
 

Clients

client logos
 
Back to top