iPhone 4 för nerladdning

By June 16, 2010Gratis, Portfolio, Tryck, Verkstad

En 3D-modell av iPhone 4 för nerladdning. I zip-arkivet finns modellen dels för CINEMA 4D R11.5 (med texturer) och dels som *.obj (utan texturer). Modellen kan användas kommersiellt.*

* Den här modellen har dykt upp på en del sajter där den antingen säljs eller ges bort av andra personer. För att klargöra: modellen får användas i kommersiella sammanhag men du får inte utge den för att vara resultatet av dina ansträngningar och du får inte sälja den. Det du skapar med modellen (bilder, animationer, osv.) får du sälja men inte själva modellen.

English: A model of an iPhone 4 for download. In the zip you’ll find a file for CINEMA 4D R11.5 (with textures) and an *.obj (untextured). The model is free for both personal and commercial use.*

* This model has appeared on other sites where it is given away or even sold by other people. To clarify: the model can be used commercially but you are not allowed to claim it as your creation or to sell it. Whatever you create using the model (images, animation, etc) is open for business but not the actual model.

Tanka hem/download: iPhone_4.zip

23 Comments